Strona Główna BIP Strona Główna
MEDALE DLA RODZICÓW
 

W celu okazania wysokiego uznania Rodzicom, którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy, Minister Obrony Narodowej może wyróżnić:

  1. Złotym medalem „ Za zasługi dla obronności kraju” – jeżeli co najmniej pięcioro dzieci pełni lub pełniło nienagannie czynną służbę wojskową, albo co najmniej troje dzieci pełni lub pełniło zawodową służbę wojskową;
  2. Srebrnym Medalem „ Za zasługi dla obronności kraju”-  jeżeli troje lub czworo dzieci pełni lub pełniło nienagannie czynną służbę wojskową.

Jeżeli Rodzice do tej pory nie otrzymali takiego odznaczenia a spełniają powyższe wymagania można ten fakt zgłosić osobiście, telefonicznie lub listownie do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Oświęcimiu tel. /26/ 1137370.

Dane które należy przedstawić w Wojskowej Komendzie Uzupełnień  do sporządzenia wniosku na odznaczenie to:

  • imię i nazwisko, imię ojca i data urodzenia mamy i taty;
  • aktualny adres zamieszkania rodziców;
  • imiona i nazwiska, daty urodzenia dzieci które pełnią lub pełniły służbę wojskową;

Termin zgłaszania danych do wniosku o nadanie medalu „ Za zasługi dla obronności kraju” do końca  marca danego roku.