Strona Główna BIP Strona Główna
OGÓLNE ZAŁOŻENIA
 

Głównym zadaniem szkolnictwa wojskowego jest przygotowanie przyszłych dowódców oraz specjalistów o niezbędnym zakresie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz umiejętnościach zawodowych, skutecznie działających w warunkach bojowych i podczas pokojowego funkcjonowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

O przyjęcie do szkoły wojskowej do może ubiegać się osoba:

 1. niekaralna sądownie;

 2. posiadająca obywatelstwo polskie;

 3. posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej;

 4. mająca ukończone 18 lat;

 5. posiadająca wykształcenie:

 • średnie do Szkół Podoficerskich

 • średnie z maturą do Akademii i Wyższych Szkół Oficerskich,

 • wyższe (II stopnia) do Studium Oficerskiego.

Kandydat na studia wojskowe składa wniosek do Komendanta-Rektora wybranej uczelni wojskowej (do Dyrektora Departamentu Kadr MON w przypadku studiów wojskowych medycznych), natomiast kandydat do Szkoły Podoficerskiej i Studium Oficerskiego składa wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr MON.

     Po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi dokumentami kandydat kierowany jest na badania do Wojskowej Pracowni Psychologicznej w celu stwierdzenia braku przeciwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz do Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Po spełnieniu powyższych warunków kandydaci kierowani są na egzaminy wstępne, które obejmują:

 1. test sprawności fizycznej;

 2. test z języka angielskiego;

 3. rozmowę kwalifikacyjną;

Podstawą przyjęcia jest suma punktów uzyskanych podczas postępowania kwalifikacyjnego.