Strona Główna BIP Strona Główna
OGÓLNE ZAŁOŻENIA
 

 Służba kandydacka - informacje podstawowe

Służba kandydacka jest to służba wojskowa kandydata na żołnierza zawodowego.

Głównym zadaniem szkolnictwa wojskowego jest przygotowanie przyszłych dowódców oraz specjalistów o niezbędnym zakresie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz umiejętnościach zawodowych, skutecznie działających w warunkach bojowych i podczas pokojowego funkcjonowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Osoby, które są zainteresowane zawodową służbą wojskową w korpusie oficerów zawodowych mogą ubiegać się  o przyjęcie do akademii wojskowej, wyższej szkoły wojskowej lub studium oficerskiego.

O przyjęcie do szkoły wojskowej może ubiegać się osoba:

1.   niekaralna sądownie;

2.   posiadająca obywatelstwo polskie;

3.   posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej;

4.   mająca ukończone 18 lat;

5.   posiadająca wykształcenie:

 • średnie do Szkół Podoficerskich;

 • średnie z maturą do Wyższych Szkół Oficerskich;

 • wyższe do Studium Oficerskiego(może być licencjat).

 

Postępowanie kwalifikacyjne w szkołach ma charakter konkursowy  i obejmuje:

 • sprawdzian sprawności fizycznej;

 • test znajomości języka angielskiego;

 • rozmowę kwalifikacyjną;

 • a także - w zależności od formy kształcenia:

  • analizę ocen na świadectwie;

  • sprawdzian wiedzy ogólnej.

 

Podstawą przyjęcia do szkoły wojskowej, z uwzględnieniem limitów miejsc, jest suma punktów uzyskanych podczas postępowania rekrutacyjnego. Kandydat, który nie został przyjęty na studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej i Akademii Marynarki Wojennej może ubiegać się o przyjęcie na stacjonarne lub niestacjonarne studia cywilne w tej uczelni.