Strona Główna BIP Strona Główna
RYS HISTORYCZNY
 

RYS HISTORYCZNY WKU W OŚWIĘCIMIUSprawy związane z uzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 roku, szczególnie w latach pierwszej wojny światowej, były w centrum uwagi społeczeństwa oświęcimskiego. Z wielką więc nadzieją oczekiwano na wiadomość o zakończeniu wojny. Ilustrowany Kurier Codzienny z dnia 10 października poinformował czytelników, że „Rada Regencyjna obwołała niepodległość i zjednoczenie wszystkich ziem polskich, a Starostwo w Oświęcimiu, w okólniku  z  dnia 3 listopada 1918 roku skierowanym do urzędów miejskich w Oświęcimiu i Zatorze oraz do wszystkich zwierzchności  gminnych w powiecie, przekazała wiadomość  o  tym, że z dniem 31 października 1918 roku   przestał   istnieć   rząd   państwa   austriackiego a    władzę    na    terenie    Galicji    objęła,   powstała 28    października,    Polska     Komisja    Likwidacyjna  w Krakowie, z ramienia której na obszarze galicyjskim komendę wojskową objął pułkownik Legionów Polskich Bolesław Roja, a komendantem Wojskowej Komendy Powiatowej – dla powiatu oświęcimskiego – został mianowany kapitan Wojska Polskiego Ludwik Bernkopf. Ponadto, w dniu 3 listopada 1918 roku Polska Komisja Likwidacyjna w Krakowie powołała dla powiatu oświęcimskiego Powiatowy Komitet Komisji Likwidacyjnej w Oświęcimiu”.

Był to pierwszy zalążek cywilnych, oficjalnych władz na terenie powiatu oświęcimskiego, utworzony przez władze odradzającej się Polski.  W trzy dni później, znany na ziemi oświęcimsko-zatorskiej kapitan Wojska Polskiego Cezary Haller de Hallenburg, zgodnie z rozkazem Nr 5  Polskiej  Komendy  Wojskowej  w  Krakowie  z dnia 6  listopada  1918  roku,  zatwierdzony  został na stanowisko komendanta powiatowego na powiat oświęcimski.

 (tekst zaczerpnięty z Kroniki Oświęcimia)

 

         Oświęcim   prawa   powiatu   uzyskał w 1950 roku. Terenem tym administrowała Rejonowa Komenda Uzupełnień Żywiec (RKU), która w 1954 roku zmieniła swoją nazwę na Wojskową Komendę Rejonową (WKR).     WKR     Oświęcim     z     siedzibą w Oświęcimiu (ul. Elizy Orzeszkowej 9) powstała 1 lipca 1956 roku i obejmowała swoim zasięgiem wyłącznie powiat oświęcimski. Pierwszym Komendantem został mjr Tadeusz Zawodniak.  W 1965 roku nastąpiła kolejna reorganizacja administracji wojskowej. Do administracji włączono Obronę Cywilną powiatu powiększając dotychczasową Wojskową Komendę Rejonową o wydział operacyjny oraz zmieniając nazwę na Powiatowy Sztab Wojskowy (PSzW).  Pierwszym szefem PSzW został ppłk Stanisław Kapecki a zastępcą ppłk Tadeusz Zawodniak.

     W 1975 roku w ramach reorganizacji administracji wojskowej PSzW Oświęcim zostało rozformowane a jego agendy przekazano do Wojskowej Komendy Uzupełnień Żywiec. Na skutek dużych utrudnień administrowania tak rozległym terenem zwrócono się do Ministra Obrony Narodowej z prośbą o przywrócenie administracji wojskowej w Oświęcimiu. Po dwuletnim okresie przygotowawczym, na podstawie Zarządzenia Ministra obrony Narodowej nr 24 z dnia 12.05.1977 roku  została  powołana Wojskowa  komenda  Uzupełnień w Oświęcimiu z siedzibą w Oświęcimiu (ul. Elizy Orzeszkowej 9). Wojskowa Komenda Uzupełnień Oświęcim  w swoim zasięgu działania obejmowała następujące miasta i gminy: Oświęcim, Chełmek, Przeciszów, Zator, Spytkowice, Brzeźnica, Wilamowice, Osiek, Kęty, Wieprz,   Andrychów, Wadowice, Tomice, Kalwarię Zebrzydowską, Lanckoronę, Porąbkę, Budzów, Zembrzyce, Stryszów, Maków Podhalański, Suchą Beskidzką i Mucharz. 

 

(tekst zaczerpnięty z Kroniki WKU Oświęcimia)