Strona Główna BIP Strona Główna
ARCHIWUM
 

Spotkanie uczniów klas pierwszych o profilu mundurowym
W dniu 16.12.2011 w Wojskowej Komendzie Uzupełnień  w Oświęcimiu odbyło się spotkanie uczniów klas pierwszych o profilu mundurowym z dwóch szkół z terenu administrowanego przez WKU, tj.  z Trzebini i Oświęcimia, zorganizowane przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Oświęcimiu Pana ppłk Sławomira GOŁOTĘ wspólnie z Dyrektorem  Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu Panem Jackiem STOCHEM.
Celem spotkania było zapoznanie uczniów z obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi służby wojskowej oraz przedstawienie działalności Wojskowej Komendy Uzupełnień w Oświęcimiu.
W spotkaniu wzięli udział uczniowie ze szkół: Publicznego Społecznego LO w Trzebini oraz Powiatowego Zespołu Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu.
Wśród obecnych gości byli m.in. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie płk Krzysztof KONDRAT, Vicestarosta Oświęcimski Pan Zbigniew STARZEC oraz dyrektorzy i opiekunowie ww. szkół:
- PS LO w Trzebini: Dyrektor Pani Ewa WRZESZCZ, Zastępca Dyrektora Pani Anita LIPNICKA-CZYSZCZOŃ, opiekun Pan Jacek PALKA;
- PZ Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu: Dyrektor Pan Jacek STOCH, opiekun Pan Wojciech IWANICKI.

 

Pierwsza część spotkania odbyła się w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Oświęcimiu, podczas której przedstawiono uczniom prezentację nt. szkolnictwa wojskowego, NSR i służby przygotowawczej oraz zwiedzono siedzibę WKU.
Podczas spotkania w WKU Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie płk Krzysztof KONDRAT wręczył, w imieniu Prezydenta RP, odznaczenie „Gwiazda Iraku” żołnierzowi rezerwy Panu st. kpr. Pawłowi STYBAK, który uczestniczył m.in. w misjach pokojowych w Iraku. Ponadto wręczył, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, srebrny Medal Za Zasługi Dla Obronności Kraju dla Pana Tadeusza DZIĘDZIELA.
Druga część spotkania odbyła się w PZ Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu, gdzie odbył się turniej strzelecki o Puchar Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Oświęcimiu dla uczniów i nauczycieli szkół biorących udział w spotkaniu.
Puchar i I miejsce zdobył OLEK Marek z PZ Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu, II miejsce zdobył Paweł BRZÓZKA z PS LO w Trzebini a III miejsce zdobyła Anita PŁONKA z PZ Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu.
Wszyscy uczestnicy spotkania oraz turnieju strzeleckiego otrzymali z rąk Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Oświęcimiu ppłk Sławomira GOŁOTY certyfikat udziału w turnieju strzeleckim.

Fotogaleria ze spotkania


Uroczyste obchody 93 Rocznicy Odzyskania Niepodległości 

            W dniu 09.11.2011r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień  w Oświęcimiu odbyły się uroczyste obchody 93  Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, zorganizowane przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Oświęcimiu Pana ppłk Sławomira GOŁOTĘ.

            Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Prezydent miasta Oświęcim Pan Janusz CHWIERUT, Starosta Oświęcimski Pan Józef KRAWCZYK, prezesi kół i stowarzyszeń kombatanckich, a także przedstawiciele administracji samorządowej, zakładów pracy oraz członkowie ZŻWP z terenu Oświęcimia, a także żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych, na czele z ppor. Krzysztofem PASSELLA.

            Podczas uroczystości Wojskowy Komendant Uzupełnień w Oświęcimiu wręczył, w imieniu Prezydenta RP, 20 odznaczeń „Gwiazda Iraku i Gwiazda Afganistanu” żołnierzom rezerwy i osobom, które uczestniczyły w misjach pokojowych w Afganistanie i Iraku. Ponadto wręczył, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, 5 Medali Za Zasługi Dla Obronności Kraju, w tym srebrny dla Pana Tadeusza DZIĘDZIELA.

Ponadto wyróżnieni zostali:

- Podziękowaniem:

p. Karol PTASZKOWSKI,

p. Jarosław PTASZKOWSKI,

- Znakiem Sił Zbrojnych:

Pani Małgorzata GRZYWA,

p. Jarosław PTASZKOWSKI,

p. Tadeusz ZAJĄC,

p. Tadeusz AUGUSTYNIAK.

Uroczystość uświetnił wykład Panów Karola i Jarosława Ptaszkowskich dotyczący walk wyzwoleńczych i obronnych na Ziemi Oświęcimskiej oraz powstania Garnizonu Oświęcim.

            Na zakończenie uroczystości wysłuchano wiązankę pieśni patriotycznych.

Fotogaleria z uroczystości

 

Uroczyste wręczenie Gwiazd Iraku i Afganistanu

                 Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 237/MON z dnia 21 maja 2008 w sprawie występowania z wnioskami o nadanie odznaczeń wojskowych o charakterze pamiątkowym mających w nazwie wyraz "Gwiazda" oraz rozporządzeniem Prezydenta RP z 12 lutego 2010r. w sprawie nazw, wstażek, okuć oraz wzorów rysunkowych Gwiazdy... w dniu 09.11.2011 o godz. 13.00 w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Oświecimiu odbędzie się uroczyste wręczenie w/w odznaczeń żołnierzom rezerwy i osobom, które uczestniczyły w misjach pokojowych w Afganistanie i Iraku.Wojskowy Komendant Uzupełnień w Oswięcimiu ppłk Sławomir GOŁOTA wystąpił z wnioskami o wręczenie odznaczeń  w/w osobom do Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych.   Wręczenia odznaczeń dokona osobiście Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie płk Krzysztof KONDRAT.
                Wręczenie odznaczeń połączone jest z uroczystym spotkaniem z okazji 93 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. 

Wręczenie patentów oficerskich

 

 

 

 

            Na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2011 roku o nadaniu pierwszego stopnia oficerskiego Wojskowy Komendant Uzupełnień w Oświęcimiu mianował niżej wymienione osoby na stopień:

 

 • PLUT. PCHOR. REZ.  JERZY FRAŚ
 • KPR. PCHOR. REZ.  STANISŁAW HODUR
 • MAT PCHOR. REZ.  KRZYSZTOF PASSELLA
 • SIERŻ. PCHOR. REZ. ANDRZEJ SMOLANA
 • ST. KPR. PCHOR. REZ. ANDRZEJ DOMŻAŁ
 • ST. KPR. PCHOR. REZ. WITOLD KOLBER

 fotogaleria

 


 

Uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego
i 30 - lecia ZŻWP
 

     W dniu 12.08.2011 w Wojskowej Komendzie Uzupełnień  w Oświęcimiu odbyły się uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego, zorganizowane przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Oświęcimiu Pana ppłk Sławomira GOŁOTĘ wspólnie z prezesem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koło nr 7 w Oświęcimiu mjr w st. spocz. Kazimierzem LEWANDOWSKIM. Związek obchodził 30 lecie powstania.

     Wśród obecnych gości byli m.in. posłowie na Sejm RP Pan Stanisław RYDZOŃ oraz Tadeusz ARKIT oraz  Prezydent miasta Oświęcim Pan Janusz CHWIERUT, Starosta Oświęcimski Pan Józef KRAWCZYK, prezesi kół i stowarzyszeń kombatanckich, na czele z Prezesem Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego płk w st. spocz. Tadeuszem HERMĄ, a także przedstawiciele Policji, Państwowej Straży Pożarnej, administracji samorządowej, zakładów pracy oraz członkowie ZŻWP z terenu Oświęcimia.

     Podczas uroczystości Wojskowy Komendant Uzupełnień w Oświęcimiu wręczył patent na pierwszy stopień oficerski – podporucznik, Panu Andrzejowi DOMŻAŁ oraz akt mianowania na stopień kapitana Pana porucznika Zygmunta BĘBENEK.

     Ponadto wyróżnił:

- Medalem pamiątkowym administracji wojskowej:

p. Józef KRAWCZYK,

p. Adam POTOCKI,

p. Józef TOMAL

-  Honorową odznaką pamiątkową WKU:

p. Janusz CHWIERUT.

- Podziękowaniem:

 Panią Beata SZYDŁO,

p. Tadeusz ARKIT,

p. Stanisław RYDZOŃ,

p. Stanisław BISZTYGA,

 p. Bogusław MĄSIOR,

Panią Wiesława DRABEK – POLEK,

Panią Sabina BIGOS – JAWOROWSKA,

p. Janusz CHWIERUT,

p. Stanisław SZCZUREK,

p. Jacek JOŃCZYK,

p. Tomasz BĄK,

p. Jerzy CHYLEWSKI,

p. Edward MARCHELEWICZ,

p. Stanisław SATERNUS,

p. Tadeusz DZIĘDZIEL,

p. Adam DĘBOWSKI,

p. Krzysztof MOMOT,

- Nagrodą rzeczową:

p. Maciej OSTROWSKI,

p. Jacek LATKO,

p. Tomasz ŻAK,

p. Tomasz BĄK,

p. Tadeusz DZIĘDZIEL,

p. Józef GÓRKA,

p. Tomasz PARTYKA.

- Listem gratulacyjnym:

p. mjr Kazimierz LEWANDOWSKI.

- Znakiem Sił Zbrojnych:

Pani insp. Maria ŁOPUSIŃSKA,

p. dr n. med. Karol PTASZKOWSKI

p. Józef GÓRKA,

p. Piotr JANUSIK,

ks. mjr Krzysztof STRAUB,

p. Janusz MARSZAŁEK.

 Fotogaeleria z uroczystości

 


 

Wizyta Kadetów Austriackiej Akademii Wojskowej


            
         W dniu 9.08.2011 na terenie Oświęcimia przebywali oficerowie i kadeci Austriackiej Akademii Wojskowej z Wiener Neustadt. Celem podróży historyczno - studyjnej było zwiedzanie byłego obozu koncentracyjnego Aushwitz - Birkenau oraz złożenie przez Austriaków wieńca na cmentarzu parafialnym w Oświęcimiu pod pomnikiem poświęconym kpt. kawalerii Moritzowi RITTER von LEHMANN, który poległ w bitwie stoczonej w mieście Oświęcim w 1866r. Kpt. Moritz RITTER von LEHMANN był patronem grupy kadetów austriackich, którzy odwiedzili Oświęcim. Wśród oficerów, którzy przebywali w Oświęcimiu byli m. in. Komendant Akademii - Mjr Generał Norbert SINN oraz Dowódca Grupy Kadetów mjr Marcus HORNOFF. Organizatorem wizyty byli przedstawiciele WKU w Oświęcimiu ppłk Sławomir GOLOTA oraz kpt. Cezary PĄZIK.

55- lecie oraz doroczne święto
 Wojskowej Komendy Uzupełnień
w Oświęcimiu

 

W dniu 17 maja 2011 roku odbyły się uroczyste obchody 55-lecia powstania oraz Święto Wojskowej Komendy Uzupełnień w Oświęcimiu na bazie Hotelu „Park Łysoń” w Inwałdzie.

Wśród znamienitych gości byli m.in.:

- Janusz Chwierut – Poseł na Sejm RP

- Stanisław Bisztyga – Senator RP

- gen. dyw. Henryk Dziewiątka

- płk Krzysztof Kondrat - Szef WSzW w Krakowie

oraz samorządowcy z 4 powiatów administrowanego terenu na czele ze starostami powiatów oraz inni zacni goście.

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wojskowy Komendant Uzupełnień w Oświęcimiu Pan ppłk Sławomir GOŁOTA mianował na I stopień oficerski – podporucznik, Pana Andrzeja Komendera, wręczając PATENT OFICERSKI.

W imieniu Ministra Obrony Narodowej wręczył awans na stopień majora Panu Stanisławowi Mrzygłód.

Z  okazji święta Komendant wyróżnił również kadrę i pracowników wojska WKU odznaczeniami pamiątkowymi WKU oraz proporczykami, a z zaproszonych gości honorową odznakę pamiątkową WKU wręczył:

- Panu gen. dyw. Henrykowi Dziewiątka;

- Panu Tadeuszowi Szybalski

- Panu Andrzejowi Szymkiewicz Medale dla mieszkańców powiatu myslenickiego         W dniu 13.04.2011 Wojskowy Komendant Uzupełnień w Oświęcimiu ppłk Sławomir Gołota dokonał wręczenia medali "Za Zasługi Dla Obronności Kraju" rodzicom, których troje i więcej dzieci odbyło czynną służbę wojskową.

Odznaczeni zostali niżej wymienieni mieszkańcy powiatu myślenickiego:
 • pani Ewa GOŁĄB
 • pan  Adam GOLĄB
 • pani Halina SPÓRNA
 • pan  Bolesław SPÓRNA
 • pani Maria BIELSKA
 • pan Józef BIELSKI
 • pani Ewa SALA
 • pan Stefan SALA


Medale dla mieszkańców gminy Andrychów

 

 

        W dniu 13.04.2011 Wojskowy Komendant Uzupełnień w Oświęcimiu ppłk Sławomir Gołota dokonał wręczenia medali "Za Zasługi Dla Obronności Kraju" rodzicom, których troje lub więcej dzieci odbyło czynną służbę wojskową.
Odznaczeni zostali niżej wymienieni mieszkańcy gminy andrychów:
 • pani Leokadia BIZOŃ
 • pani Władysława MIKOŁAJEK
 • pani Maria RZEGOTKA
 • pan  Jan RZEGOTKA
 • pani Krystyna SORDYL


Medale dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego


           W dniu 13.04.2011 Wojskowy Komendant Uzupełnień w Oświęcimiu ppłk Sławomir Gołota dokonał wręczenia medali "Za Zasługi Dla Obronności Kraju" rodzicom, których troje dzieci odbyło czynną służbę wojskową.

Odznaczeni zostali niżej wymienieni mieszkańcy powiatu oświęcimskiego:
 • pani Maria GASIDŁO
 • pani HalinaGRZESŁO
 • pani Stanisława DRABCZYK
 • pan  Stanisław DRABCZYK
 • pani Władysława PĘDRYS
 • pan Adam PĘDRYS
 • pani Anna STAŃCZYK
 • pan Stanisław STAŃCZYK
Święto WKU w Oświęcimiu


Decyzją Ministra Obrony Narodowej dzień 17 maja został ustanowiony dorocznym Świętem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Oświęcimiu. Dzień ten nawiązuje do daty
17 maja 1956 r. tj. powołania do życia Wojskowej Komendy Rejonowej Oświęcim.


Uzasadnienie:

Projektowana decyzja ma na celu ustanowienie dorocznego święta Wojskowej Komendy w Oświęcimiu w dniu 17 maja.

O ustanowienie święta wystąpił Komendant WKU w Oświęcimiu.

Ustanowienie dorocznego święta WKU nawiązuje do daty 17 maja 1956 r. tj. powołania do życia Wojskowej Komendy Rejonowej Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu, obejmującą zasięgiem terytorialnym powiat oświęcimski.

Doroczne obchody ustanowionego święta pełnić będą rolę czynnika integrującego obecnych i byłych żołnierzy i pracowników wojska WKU Oświęcim oraz środowisk kombatanckich, a także lokalnej społeczności.

Biorąc powyższe pod uwagę, wprowadzenie przedmiotowej regulacji prawnej można uznać za zasadne.