Strona Główna BIP Strona Główna
 

 

 

Pomoc rodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników wojska oraz poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska.


 

Na podstawie Decyzji nr 4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12.01.2012 r. oraz rozkazu nr 9 Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie z dnia 06.03.2012 r. w sprawie organizacji systemu pomocy rodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników wojska oraz poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oraz właściwej organizacji systemu pomocy Wojskowy Komendant Uzupełnień w Oświęcimiu wyznaczył opiekunów do spraw pomocy osobom uprawnionym.

 

Opiekun do spraw pomocy osobom uprawnionym:

pani Edyta MĄSIOR

tel. (26) 113-73-62

kpt. Wojciech OLEJARZ

tel. (26) 113-73-72

e-mail: wku.oswiecim@wp.mil.pl