Strona Główna BIP Strona Główna
 

 


Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Oświęcimiu

Elektroniczna skrzynka podawcza umożliwia złożenie do Wojskowej Komendy Uzupełnień
w Oświęcimiu dokumentu w formie elektronicznej. Wszelkie informacje dotyczące elektronicznej platformy usług administracji publicznej znajdziesz tutaj.


Dostępne formularze pism do Wojskowej Komendy Uzupełnień
w Oświęcimiu:


POMOC dla ePUAP


W przypadku wystąpienia problemów z obsługą formularzy skonfiguruj swoją przeglądarkę zgodnie z poniższymi instrukcjami :

Przeglądarka Mozilla Firefox:
1.    Otworzyć przeglądarkę Firefox.
2.    W polu adresy wpisać: about:config (Wyświetli się ostrzeżenie, akceptujemy)
3.    Wyszukać „pdfjs.disabled”
4.    Zmienić wartość logiczną z „false” na „true”
5.    Zresetować przeglądarkę


Przeglądarka Google Chrome:
1.    Otworzyć przeglądarkę Chrome
2.    W polu adresu wpisać: chrome://plugins/
3.    Wyszukać „Chrome PDF Viewer” i nacisnąć „Wyłącz”
4.    Wyszukać „Adobe Reader” i nacisnąć „Włącz”
5.    Zresetować przeglądarkę

Jeśli przeglądarka nie widzi dodatków z Adobe Reader (mogła być zainstalowana po wcześniejszej instalacji Adobe Reader) należy reinstalować Adobe Reader.