Strona Główna BIP Strona Główna
EMERYTURY MUNDUROWE
 

Komunikat MON dot. systemu emerytur mundurowych

Ministerstwo Obrony Narodowej nie planuje i nie przygotowuje żadnych zmian dotychczasowych zasad naliczania wysokości należności przysługujących żołnierzom w związku z zakończeniem służby wojskowej.

Trwające obecnie pracę rządowego zespołu do spraw reformy emerytalnej służb mundurowych mają na celu przygotowanie projektu nowych zasad odchodzenia żołnierzy i funkcjonariuszy na emerytury i renty. Projektowane zmiany przyznawania świadczeń emerytalnych w żaden sposób nie będą dotyczyć obecnie służących żołnierzy. Znowelizowane ustawy, po przejściu przez Parlament i podpisaniu przez Prezydenta RP będą dotyczyć wyłącznie tych, którzy rozpoczną służbę z chwilą wejścia w życie nowych przepisów emerytalnych.

Pragnę przypomnieć, iż wielokrotnie podkreślał to Donald Tusk, minister obrony narodowej Bogdan Klich a także Michał Boni, minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Ważny jest również fakt, że zarówno obecnie służących jak i nowych żołnierzy obejmować będzie bez zniam zaopatrzeniowy, a nie powszechny system emerytalny.

 

Rzecznik Prasowy
Ministra Obrony Narodowej

Janusz Sejmej