Strona Główna BIP Strona Główna
TEREN ADMINISTROWANY
 

  Teren  administrowany przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Oświęcimiu
obejmuje 2 096  km2 i ponad 555 tys. mieszkańców.

 

W skład terenu administrowanego wchodzą powiaty:

Chrzanowski
Oświęcimski
Wadowicki
Myślenicki

 

Teren administrowny  na podstawie
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień
 
(§3 pkt 6 ppkt d)