Strona Główna BIP Strona Główna
KONTAKT
 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu

ul. Elizy Orzeszkowej 9
32-600 Oświęcim
tel.: (33) 843-23-57
fax: (26) 113-73-60

e-mail: wku.oswiecim@ron.mil.pl

____________________________

 Czas pracy WKU:

Poniedziałek: 7.30-17.00
Wtorek-Piątek: 7.30-15.30

Wojskowy Komendant Uzupełnień przyjmuje obywateli w sprawach petycji, skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz. 1100 do 1500 oraz poprzez osobę upoważnioną od godz. 1500 do 1700. Jeśli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, wówczas przyjmowanie skarg, wniosków i petycji odbywa się następnego dnia w tych samych godzinach.

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie osobiście przyjmuje interesantów w sprawach petycji, skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz. 1400 do 1630 (jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, to Szef WSzW przyjmuje dnia nastepnego), lub w innym terminie uzgodnionym z sekretariatem WSzW. 

____________________________

 Wojskowy Komendant Uzupełnień
ppłk Andrzej BANDOŁA
tel. (26) 113-73-53
tel. (33) 843-25-80

e-mail: wku.oswiecim@ron.mil.pl

____________________________

Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień -
Szef Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami
mjr Robert NOWAKOWSKI
tel. (26) 113-73-55

e-mail: wkuoswiecim.mob@ron.mil.pl

____________________________

Szef Wydziału Rekrutacji
mjr mgr Cezary PĄZIK

tel. (26) 113-73-69

e-mail: wkuoswiecim.rekrut@ron.mil.pl

____________________________

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
mgr Michał KURZEJA

tel. (26) 113-73-68

 
e-mail: wkuoswiecim.poin@ron.mil.pl
_____________________

Referent Prawno-Administracyjny

mgr Aneta BRÓZDA
tel. (26) 113-73-71

e-mail: wkuoswiecim.prawnik@ron.mil.pl
____________________________

Samodzielny Referent
  Rajmund KANIA
tel. (26) 113-73-59

e-mail: wkuoswiecim.logis@ron.mil.pl

_____________________________

Starszy Informatyk
Marcin STAWOWY

tel. (26) 113-73-58
Młodszy Informatyk
Patryk KANIA
tel. (26) 113-73-77

e-mail wkuoswiecim.inf@ron.mil.pl


_____________
________________


Kancelaria
tel. (26) 113-73-78
fax
(26) 113-73-60


*UWAGA*
Przed wysłaniem wiadomości proszę
 zapoznać się z uwagami zawartymi w dziale
"KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA"

_____________________________