Strona Główna BIP Strona Główna
Batalion Reprezentacyjny WP
 

 1. Służba wojskowa w Batalionie Reprezentacyjnym WP w Warszawie to:
  • prestiż związany z reprezentowaniem Wojska Polskiego przed głowami państw i szefami rządów
  • udział w najważniejszych uroczystościach w kraju i za granicą
  • atrakcyjne możliwości rozwoju osobistego i służbowego
 2. Należności finansowe dla żołnierza zawodowej służby wojskowej w Batalionie Reprezentacyjnym WP w Warszawie dla korpusu szeregowych
 3. L.p.  Wyszczególnienie  Szeregowy  Starszy szeregowy
  Kwota zł. brutto Kwota zł. netto Kwota zł. brutto  Kwota zł. netto
   1  Miesięczne uposażenie zasadnicze 3 200,00 2 624,00 3 270,00 2 681,00
   2  Dodatek służbowy
  (z tytułu pełnienia służby w pododdziałach reprezentacyjnych)
   300,00  246,00  300,00  246,00
   3  Świadczenie mieszkaniowe  900,00 900,00  900,00  900,00
   Razem uposażenie miesięczne  4 400,00  3 770,00  4 470,00  3 827,00

    Inne należności finansowe:

  L.p.  Wyszczególnienie  Szeregowy  Starszy szeregowy
  Kwota zł. brutto Kwota zł. netto Kwota zł. brutto  Kwota zł. netto
   1 Dodatek za długoletnią służbę
  (od 3% po 3 latach służby wojskowej następnie 6%, 9%, 12%, 15%)
  96,00 78,00 98,00 80,00
   2  Dodatkowe uposażenie roczne
  (płatne w I kwartale następnego roku kalendarzowego w wysokości 1/12 uzyskanego  uposażenia w danym roku za który przysługuje dodatkowe uposażenie roczne)
  3 500,00  2 870,00  3 570,00  2 927,00
   3  Gratyfikacja urlopowa na każdego członka rodziny będącego na utrzymaniu żołnierza w wysokości  1 120,00 918,00  1 120,00  918,00
   4  Równoważnik mundurowy nieopodatkowany, płatny w m-cu kwietniu każdego roku  ok. 2000,00 ok. 2000,00  ok. 2000,00 ok. 2000,00
   5 Dodatek za pełnienie nieetatowych służb w wysokości 50,00 zł za każdą służbę śr.150,00 śr.123,00  śr.150,00  śr.123,00

  Ponadto Batalion Reprezentacyjny WP zapewnia:
  • Bezpłatne zakwaterowanie na terenie koszar;
  • Bezpłatne wyżywienie podczas ćwiczeń, kursów, praktyk i podróży służbowych;
  • Bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie.
 4. Planowane terminy kwalifikacji w Batalionie Reprezentacyjnym WP w Warszawie (ul. Hynka 2) w 2018r.:

  • 11 stycznia
  • 01 lutego
  • 08 marca
  • 12 kwietnia
  • 10 maja
  • 14 czerwca
  • 12 lipca
  • 16 sierpnia
  • 13 września
  • 11 października
  • 15 listopada
  • 13 grudnia