Strona Główna BIP Strona Główna
WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ
 

Aktualnie uzupełniane są stanowiska w jednostkach Obrony Terytorialnej w charakterze żołnierzy zawodowych.

Żołnierze rezerwy deklarujący chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej w Wojskach Obrony Terytorialnej mogą zgłaszać się do Wojskowej Komendy Uzupełnień wraz z życiorysem w celu wstępnej kwalifikacji przeprowadzanej przez DG RSZ.

Ewentualne powołanie realizowane będzie na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej (Dz.U.2015.1299 j.t.)

Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej w charakterze żołnierza zawodowego będzie przebiegała na zasadach określonych w ustawie  z dnia 11 września 2003 r. o służbie  wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U.2016.1726 j.t.)

Więcej informacji można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Oświęcimiu osobiście lub pod numerem tel. 261-137-365; 261-137-352.

Aktualnie uzupełniane jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej:


Dowództwo 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Białymstoku
Dowództwo 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Lublinie
Dowództwo 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej w Rzeszowie
25 batalion Obrony Terytorialnej w Białymstoku
5 batalion Obrony Terytorialnej w Siedlcach
23 batalion Obrony Terytorialnej w Lublinie
24 batalion Obrony Terytorialnej w Rzeszowie


Wykaz nieobsadzonych stanowisk służbowych w strukturach Wojsk Obrony Terytorialnej