Strona Główna BIP Strona Główna
NALEŻNOŚCI I UPRAWNIENIA
 
1) Wynagrodzenie
W okresie pełnienia służby kandydackiej będziesz otrzymywał uposażenie zasadnicze w wysokości 20% najniższego uposażenia (szeregowego zawodowego) tj. na chwilę obecną 640,00 zł netto. Kwotę tą będziesz otrzymywał w trakcie szkolenia jako kandydat na żołnierza zawodowego. Pamiętaj - to nie jest uposażenie żołnierza zawodowego!

Oprócz tego, jeśli spełnisz warunki określone w odrębnych przepisach możesz otrzymać:
  • nagrody,
  • zapomogi,
  • należności z tytułu podróży służbowych,
  • zasiłki pogrzebowe oraz inne związane z tym należności.
2) Urlop
Przysługuje Ci urlop wypoczynkowy w wymiarze dwóch dni kalendarzowych za każdy pełny miesiąc nauki.

Uwaga: urlop jest udzielany po zakończeniu szkolenia w Ośrodku Szkolenia.
 
W szczególnych przypadkach możesz liczyć na urlop okolicznościowy w wielkości do 5 dni.

PAMIĘTAJ: do chwili złożenia przysięgi wojskowej nie będziesz mógł opuszczać koszar!