Strona Główna BIP Strona Główna
STUDIUM OFICERSKIE
 

Zgodnie z Decyzją nr 277/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r. zaplanowano szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 roku.


Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu:

8,5-miesięczne szkolenie na potrzeby korpusów osobowych:

  • sprawiedliwości i obsługi prawnej (grupa osobowa: obsługi prawnej),
  • finansowego (grupa osobowa:  ekonomiczno – finansowa).

Termin składania wniosków do dnia 30 września 2016 r.


3-miesięczne szkolenie na potrzeby korpusów osobowych:

  • medycznego (grupa osobowa: lekarzy, dentystów, weterynarii, farmaceutów, psychologów, fizykobiochemików, pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego),
  • duszpasterstwa (grupa osobowa: teologiczna).

Termin składania wniosków do dnia 20 stycznia 2017 r.


12-miesięczne szkolenie na potrzeby korpusu osobowego:

  • wojsk lądowych (grupa osobowa: pancerno-zmechanizowana),
  • łączności i informatyki (grupa osobowa: projektowo-programowa i informatyki),
  • rozpoznania i walki elektronicznej (grupa osobowa: geograficzna),
  • finansowego (grupa osobowa:  ekonomiczno – finansowa),
  • wychowawczego (grupa osobowa: orkiestr i zespołów estradowych).

Termin składania wniosków do dnia 15 maja 2017 r.


Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie:

24-miesięczne szkolenie na potrzeby korpusu osobowego:

  • sił powietrznych (grupa osobowa: ruchu lotniczego).

Termin składania wniosków do dnia 15 maja 2017 r.


Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informację w  Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Oświęcimiu lub telefonicznie pod numerem: 261 137 356.