Strona Główna BIP Strona Główna
ZMIANY NUMERÓW TELEFONÓW
 

ZMIANA NUMERÓW TELEFONÓW

Już od  1 marca 2015 roku, dzwoniąc  do abonentów sieci w resorcie obrony narodowej, trzeba będzie wybrać prefix 261, co oznacza, że wybrany numer będzie wyglądał następująco:

 
 

261 xxx xxx 

gdzie xxx xxx 

to 6 cyfr z dotychczasowego  numeru wojskowego -  MON

 

 

  Od początku marca wszyscy abonenci podsystemu łączności  jawnej w resorcie obrony narodowej (RON) będą stosowali numerację 9-cyfrową zamiast   dotychczasowej  6-cyfrowej.

 * * *

        Wymiernym efektem planowanej  zmiany będzie dostosowanie systemu numeracji wojskowej do modelu  obowiązującego pozostałych operatorów, działających na naszym rynku. Każdemu abonentowi zostanie przydzielony prefix 261, dodawany do dotychczas użytkowanego numeru.Wdrożenie projektu WST-26 pozwoli  na potrzebną racjonalizację wydatków, gdyż usługi wojskowej sieci telefonicznej będą wtedy rozliczane według cen hurtowych,  z uwzględnieniem stawek określonych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

      MON  będzie pionierem w sieciach telekomunikacyjnych administracji państwowej, gdyż wprowadzenie tego projektu stworzy jakościowo nową sytuację w publicznym  środowisku telekomunikacyjnym, w którym  sieć telefoniczna RON zacznie być traktowana jako sieć pełnoprawnego operatora telekomunikacyjnego.  Jest to ważny element polityki optymalnych rozwiązań w zakresie centralnego zarządzania, finansowania i utrzymania sieci telekomunikacyjnych, stosowanej wobec wszystkich jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej.

>> Więcej informacji <<