Strona Główna BIP Strona Główna
INFORMACJE OGÓLNE
 

 

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) WKU w Oświęcimiu jest stroną internetową,
która umożliwia powszechny i bezpłatny dostęp do informacji publicznej,
będącej w posiadaniu resortu obrony narodowej.


Podstawy prawne funkcjonowania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Oświęcimiu:

  • Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (t.j  Dz.U. 2013 r., poz. 743)
  • Ustawa o powszechnym obowiązku obrony  Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U.z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz.U. 2010 r.   Nr 41  Poz. 242).


Struktura Organizacyjna

Komenda
Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

Wydział Rekrutacji

Pion Ochrony Informacji Niejawnych


Zadania Wojskowych Komendantów Uzupełnień

 

  • Zapewnienie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych.

 

  • Administrowanie rezerwami osobowymi.

 

  • Wykonywanie świadczeń na rzecz obrony.

 

  • Współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa.

 

  • Udział w rekrutacji i naborze ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej.

 

  • Udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień.

 

  • Promocja obronności i służby wojskowej.